Doelgroep

Het boek is geschreven voor beginnende en ervaren leraren, schoolleiders en studenten in het voortgezet onderwijs.

Differentiëren

Het boek geeft antwoord op de vraag waarom differentiëren noodzakelijk is.

Toolbox

Het boek geeft handvatten, voorbeelden en toepassingsmogelijkheden om differentiatie vorm te geven.

Toepassen

Het boek werkt differentiëren small, medium en large uit. In de les en in de school. En hoe je er als schoolleider leiding aan geeft.

Differentiëren:
Small, Medium, Large

De verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs.


Differentiëren staat hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs, gepersonaliseerd leren, is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen.

€29.50

Wil je met het boek aan de slag?AanbodKopen

Differentiëren in de les

Differentiëren kan op drie manieren: small, medium, large.

Je kunt het met een aantal didactische en organisatorisch ingrepen al voor elkaar krijgen (small).

Wil je medium differentiëren dan maak je onderwijs dat tegemoet komt aan verschillen in onderwijsbehoefte en wordt het klassenmanagement complexer. Je maakt onderwijs dat niet alleen leerstofgericht is, maar zich ook richt op het leerproces. Je denkt niet meer alleen ‘per les’, maar in les- of leertrajecten.

Beschouw je differentiëren niet enkel als opdracht van de individuele leraar in de klas, maar als onderdeel van de totale schoolontwikkeling, dan wordt het large differentiëren.

Over de auteur

Vanaf 1999 werkt Otto als trainer, coach en adviseur, tot 2016 bij APS, een landelijk onderwijsadviesbureau, daarna als zelfstandige, verbonden aan het netwerk onderwijsadviseurs. Zijn werkterrein situeert zich vooral in het voortgezet onderwijs, waar hij werkt op basis van leer- en ontwikkelingsvragen van leraren, mentoren, schoolleiders en (management)teams. Zijn insteek is ambachtelijk, didactisch, pedagogisch vakmanschap en persoonlijk meesterschap.

Meer over Otto

Heb je nog vragen?

Je kunt altijd contact opnemen.